Promovare şi cooperare economică

Promovarea exporturilor românești în Portugalia

Sistemul de susținere și promovare a exportului cuprinde instrumente aliniate la regulile internaționale în domeniu și la practica altor tari:

Instrumente de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat

1. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000, modificată prin Legea nr.165/2006 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior repartizează fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în funcție de necesitățile de susținere a exportului.

2. Instrumente în administrarea ministerelor de resort:

2.1. Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin care se suportă, parțial sau total, din fonduri de la bugetul de stat, cheltuielile privind:

a.     participarea la târguri și expoziții internaționalecu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul, cazarea și asigurarea medicală pentru un participant din partea fiecărui expozant și suportarea totală a cheltuielilor privind transportul și manipularea exponatelor, mostrelor și materialelor publicitare, formalitățile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfășurării acțiunii promoționale, închirierea, construirea și/sau amenajarea spațiului expozițional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor promoționale, etc.

b.    organizarea de misiuni economice și acțiuni de promovare a exporturilor în străinătate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport extern, cazare și asigurare medicală pentru un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituțiile publice, precum și suportarea totală a cheltuielilor privind transportul în interiorul țârilor de destinație pentru persoanele care participă la acțiunile respective, a celor pentru închirierea spațiilor aferente întâlnirilor de afaceri și a dotărilor necesare desfășurării, a materialelor promoționale, etc.

c.     realizarea de studii de piața si de produse, inclusiv pentru obiective complexe, in conformitate cu legislația in vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;

d.    realizarea de acțiuni de publicitate si reclama cu caracter general, pe piețe de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurențiale, cu suportarea totală a cheltuielilor, inclusiv a celor pentru distribuirea materialelor de publicitate;

2.2. Programul de sprijinire a IMM-urilor în dezvoltarea exportului, administrat de MECRMA, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, modificata prin Legea nr. 62/2014.

2.3. Programul de creștere a competitivității produselor industriale, administrat de MECRMA.

2.4. Programul de creștere a competitivității produselor agroalimentare, administrat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Programele prevăzute la pct. 2.3 si 2.4 acoperă de la bugetul de stat cheltuieli în proporție de până la 75% pentru:

·         implementarea și certificarea sistemelor de management al calității și/sau a sistemelor de management de mediu;

·         amenajarea laboratoarelor de testare și etalonare, precum și acreditarea acestora, după caz ;

·         înregistrarea și protejarea pe piața externă a mărcilor, a brevetelor de invenție, a desenelor și modelelor industriale românești.

·         Rețeaua externă a Ministerului Economiei, Comerțului si Relațiilor cu Mediul de Afaceri susține eforturile de promovare derulate prin programele de mai sus, printr-o serie de acțiuni complementare:

o    Furnizarea de informații privind oportunitățile de afaceri si cooperare pe piețele respective (cereri de oferta, propuneri de cooperare, licitații internaționale, etc.)

o    Furnizarea de informații și propuneri privind manifestările expoziționale specializate organizate pe piața de reședință, precum și a altor evenimente de interes pentru firmele românești

o    Furnizarea de informații privind organizarea și funcționarea mediului antreprenorial și de afaceri din tara de reședință. 

În Portugalia, rețeaua externă este reprezentată de:

BPCE Lisabona

Rua de São Caetano nº 5, 1200-828 LISBOA - Portugal

Tel. : 00351 213 960 765 ; fax. 00351 213 960 984

 E-mail: lisabona.economic@mae.ro

 Dna. Adela CONDURACHE-FEDORCA, secretar economic

 

 

Servicii consulare pe bază de programare

27.02.2019

TOATE serviciile consulare se prestează numai pe bază de programare prealabilă prin portalul www.econsulat.ro Începând cu 04 martie 2019, programări exclusiv prin portalul www.econsulat.ro Ambasada României la …

Secțiile de votare din Portugalia, programul votării și documentele cu care se poate vota la alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019

15.10.2019

În vederea desfășurării alegerilor prezidențiale din anul 2019, în Portugalia vor fi deschise 9 secții de votare, după cum urmează: 1.LISABONA 1, RUA SAO CAETANO 5, 1200-828 LISBOA (SEDIUL AMBASADEI ROMÂNIEI) 2.LISABONA 2, RUA SAO…

Colocviul „Emil Cioran, gânditor esențial al secolului XX“

04.10.2019

Ambasada României în Republica Portugheză și Institutul Cultural Român de la Lisabona, în parteneriat cu Direcția de Activități Culturale de la El Corte Inglés, vă invită vineri, 11 octombrie 2019, începând cu ora 18:30, la colocviul „Emil…